اخبار و مقالات صنعت

قیمت ارز و سکه

دلار: ۴,۰۲۲ تومان
یورو: ۴,۷۹۵ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۳۱۳,۰۰۰ تومان
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۲۲,۸۶۰ تومان

سایت دانشگاه ها، سازمانها و نهادها

کد مطلب: 5266
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۱۰
بازدید: 6386
پرینت
ایمیل

سایت های برگزیده زیر در زمینه گروه سازمانها و نهادها  (سازمانهاو نهادهای علمی، سایت دانشگاهها و مدارس، سایت انجمن های و گروه های علمی و…) و منتخب کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران می باشد. برای مشاهده همه سایت های علمی و دانلود کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران روی سایت های علمی کلیک کنید.

................................................................

www.ut.ac.ir  دانشگاه تهران

www.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان

www.isu.ac.ir دانشگاه امام صادق )ع(

www.put.ac.ir دانشگاه صنعت نفت

www.araku.ac.ir دانشگاه اراک

www.alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا

www.imamreza.ac.ir دانشگاه بین المللی امام رضا

www.aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.ilam.ac.ir دانشگاه ایلام

www.urmia.ac.ir دانشگاه ارومیه

www.basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا

www.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند

www.ikiu.ac.ir دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.iuc.ac.ir دانشگاه بین المللی چابهار

www.iasbs.ac.ir دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

www.icst.ac.ir پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

www.tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز

www.modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس

www.azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

www.uast.ac.ir دانشگاه جامع علمی کاربردی

www.shirazjju.ac.ir دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

www.pgu.ac.ir دانشگاه خلیج فارس بوشهر

www.kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

www.cmu.ac.ir دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

www.uoz.ac.ir دانشگاه زابل

www.znu.ac.ir دانشگاه زنجان

www.razi.ac.ir دانشگاه رازی کرمانشاه

www.semnan.ac.ir دانشگاه سمنان

www.sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند

www.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.shahed.ac.ir دانشگاه شاهد

www.shomal.ac.ir دانشگاه غیرانتفاعی شمال

www.sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد

www.uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.sbu.ac.ir دانشگاه شهیدبهشتی

www.srttu.edu دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

www.mofidu.ac.ir دانشگاه مفید

www.shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز

www.uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه

www.nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

www.lu.ac.ir دانشگاه لرستان

www.jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

www.qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم

www.kut.ac.ir دانشگاه صنعتی کرمانشاه

www.hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان

www.iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان

www.shahroodut.ac.ir دانشگاه شاهرود

www.sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف

www.mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر

www.atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی

www.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران

www.uswr.ac.ir دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

www.gau.ac.ir دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

www.ustmb.ac.ir دانشگاه علوم و فنون مازندران

www.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد

www.kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان

www.qom.ac.ir دانشگاه قم

www.uok.ac.ir دانشگاه کردستان

www.ramin.ac.ir دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

www.guilan.ac.ir دانشگاه گیلان

www.umz.ac.ir دانشگاه مازندران

www.qeshm.ac.ir موسسه آموزش عالی قشم

www.malayeru.ac.ir دانشگاه ملایر

www.hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان

www.tabriziau.ac.ir دانشگاه هنراسلامی تبریز

www.yu.ac.ir دانشگاه یاسوج

www.yazduni.ac.ir دانشگاه یزد

www.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.iauabadan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

www.aiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

www.iaua.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

www.iauest.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

www.iiauac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

www.iau-arak.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی اراک

www.iau-ahar.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

www.abarkouhiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

www.iauamol.ac.ir دانشگاه آاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

www.iau-astara.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

www.iauaz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

www.iauabadeh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

www.anariau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

www.baboliau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

www.bojnourdiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

www.bardsiriau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

www.iaubam.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

www.bonabiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

www.bandaranzaliiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

www.iauba.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

www.iaubushehr.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

www.behbahaniau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

www.iaupmogan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

www.iaubaft.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

www.iautmu.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

www.iauvaramin.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

www.tiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

www.iaut.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iautj.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

www.iautorbat.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

www.taftiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

www.iautb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

www.azad.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

www.iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

www.jia.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

www.iaukhash.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش

www.iaukhomein.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

www.khuisf.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهان(

www.iaukhoy.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

www.iaudarab.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

www.iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

www.iaurafsanjan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

www.iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی

www.iauzah.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

www.iauzar.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

www.iaudehdasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

www.riau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

www.iau-saveh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

www.iaus.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

www.iausepidan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

www.semnaniau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

www.iaud.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

www.iausk.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

www.iausirjan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

www.iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

www.iaushab.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

www.iau-shoushtar.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

www.iaumajlesi.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی

www.iaush.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

www.iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

www.iaukhsh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

www.iausr.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

www.iau-shirvan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

www.iaushiraz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

www.aliabadiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

www.iau-farahan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

www.fsriau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

www.ferdowsiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

www.srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

www.iaufasa.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

www.iaufb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

www.iauf.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

www.iauq.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

www.kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

www.iaukashmar.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

www.iauksh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

www.iauk.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

www.iaug.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

www.iau-garmsar.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

www.giau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

www.iaularestan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

www.iaulamerd.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

www.mau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

www.iau-maragheh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

www.iau-boukan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

www.marandiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

www.miau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

www.mshdiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

www.iau-mahabad.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

www.m-iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

www.naeiniau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

www.iau-naragh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

www.natanziau.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

www.iaunour.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

www.iauneyriz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

www.iau-neyshabur.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

www.iauyasooj.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

www.iauyazd.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

www.sph.tums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تهران

www.arakmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

www.arums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

www.umsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

www.mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

www.ajums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور )اهواز(

www.iums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

www.medilam.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

www.ams.ac.ir فرهنگستان علوم پزشکی

www.bmsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

www.bpums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

www.bums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

www.tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

www.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

www.rums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

www.zums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

www.medsab.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

www.sem-ums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

www.sbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

www.ssu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

www.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

www.fums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

www.kaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

www.muk.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

www.kmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

www.qums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

www.goums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گلستان

www.kums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

www.lums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

www.umsha.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

www.yums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

www.hums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور www.pnun.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز نوشهر

www.skpnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز خراسان جنوبی

www.jpnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز جهرم

www.pnuzarch.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز زارچ

www.bojnurd.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

www.ar.isfpnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکزاردستان

www.saghezpnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز سقز

www.sepnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

www.pnus.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز سرخس

www.spnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

www.qpnu.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

www.pnum.ac.ir دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

www.neishaboorpnu.ir دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

www.ssrc.ac.ir پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

www.irc.ac.ir پژوهشگاه بیمه

www.ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.risstudies.org پژوهشکده مطالعات راهبردی

www.irsc.ut.ac.ir مرکز لرزه نگاری کشوری

www.ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت

www.iranpolymerinstitute.org

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.royaninstitute.org

پژوهشگاه رویان www.mbri.ac.ir

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

www.modares.ac.ir پژوهشکده اقتصاددانشگاه تربیت مدرس

www.ri-khomeini.ac.ir پژوهشکده امام خمینی )ره( و انقلاب اسلامی

www.iscs.ac.ir پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.iricss.org پژوهشکده علوم شناختی

www.nano.sharif.ir پژوهشکده علوم و فناوری نانو

www.mums.ac.ir پژوهشکده بوعلی

www.sri.ac.ir پژوهشکده سامانه های ماهواره

www.nri.ac.ir پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو

www.abrii.ac.ir پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

www.fri.sbu.ac.ir پژوهشکده خانواده

www.pajoohe.com پژوهشکده باقرالعلوم

www.tasnim.ir پژوهشکده قرآن و عترت - معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد

www.icrc.ac.ir موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

www.pnu.ac.ir پژوهشکده آموزش باز و از دور

www.cri.ac.ir پژوهشکده اقلیم شناسی

www.ndri.ir پژوهشکده سوانح طبیعی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ww.tri.gov.ir پژوهشکده حمل و نقل - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.pazhoheshkade.ir مرجع پژوهش های علمی پژوهشکده

www.pte.ac.ir پژوهشکده تاریخ اسلام

ww.tri.gov.ir پژوهشکده حمل و نقل - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.pazhoheshkade.ir مرجع پژوهش های علمی پژوهشکده

www.pte.ac.ir پژوهشکده تاریخ اسلام

www.mesbahrc.ir پژوهشکده مصباح پایگاهی برای تقویت روحیه پژوهشی

www.ibcrc.ir پژوهشکده سرطان پستان

www.rcisp.com پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

www.icar.ir پژوهشکده باستان شناسی

www.plaw.ir پژوهشکده مجازی حقوق عمومی

www.scwmri.ac.ir پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

www.ari.ac.ir پژوهشگاه فضایی ایران

www.seri.sharif.edu پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

www.siarc.ifro.ir پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

www.rifst.ac.i پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

www.pm.farsedu.ir پژوهشکده معلم فارس

www.portal.merc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی

www.training.standard.ac.ir دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه استاندارد

www.ier.tums.ac.ir پژوهشکده محیط زیست

www.rcps.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی

www.rias.ac.ir پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

www.pajoohesh.areo.ir پژوهشکده مهندسی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

www.ictrc.ir پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

www.pmvi.ir پژوهشکده مدیریت ورزشی ایران

www.fa.pasteur.ac.ir انستیتو پاستور ایران

www.basijcssc.ir پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج

www.endocrine.ac.ir پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

www.wediran.ir پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران

www.isrc.ifro.ir پژوهشکده میگوی کشور

www.smri.ir پژوهشکده مدیریت سما

www.ieph.ir فرهنگ سلامت - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

www.qolbank.ir بانک اطلاعاتی ابزارهای سنجش سلامت و کیفیت زندگی

www.ihsr.ac.ir مرکز تحقیقات سنجش سلامت جهاد دانشگاهی

www.bhrc.ac.ir مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

www.bro.ir پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

www.gabit.sanru.ac.ir پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

www.vimb.ir پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی

www.icas.ir پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

www.itor.ir پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

www.merdci.ir پژوهشکده میکروالکتریک ایران

www.avionics.iut.ac.ir پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان

www.rie.ir پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

www.guilan.ac.irguilan گروه پژوهشی گیلان شناسی

www.standard.ac.ir پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

www.vieh.aut.ac.irrc پژوهشکده مجازی سلامت الکترونیک

www.rct.ir پژوهشکده گردشگری میراث فرهنگی

www.mbmrc.ir پژوهشکده مواد و زیست مواد

www.wrc.alzahra.ac.ir پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا )س(

www.qmsi.ir پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

www.ddri.ir پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

www.futures.kmu.ac.ir پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

www.jmerc.ac.iپژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

www.ihepsa.com انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران

www.webmoallem.ir خبرخوان معلمان 

www.moallemgoft.ir انجمن علمی معلمان ایران

 www.ieun.ir انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد 

www.iripp.ir موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 

www.areo.ir سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

 www.iran-eng.com باشگاه مهندسان جوان 

www.madreseha.ir مدرسه ها 

www.abrii.ac.ir پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران 

www.istt.ir پارک علمی تحقیقاتی اصفهان

www.irost.com سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

................................................................

شما هم می توانید سایت های پیشنهادی خود را ارسال نمایید.

مشاهده صفحه دائمی و فرم پیشنهاد سایت های علمی (کلیک کنید)

دانلود کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران  (کلیک کنید)

منبع : پایگاه اطلاعات و دانستنیهای جهان صنعت www.sanat.me+ 0
مخالفم - 0

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کدجدید