اخبار و مقالات صنعت

نگرشی نوین بر جنبه‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی

کد مطلب: 7035
تاریخ انتشار: شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ ۱۱:۲۹
بازدید: 1359
پرینت
ایمیل
نگرشی نوین بر جنبه های بوم شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی

نگرشی نوین بر جنبه‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی

تدوین و گردآوری: دکتر علیرضا کوچکی-دکتر مهدی نصیری محلاتی-مهندس فرزاد مندنی-دکتر سرور خرم‌دل،

تاریخ نشر: زمستان ۱۳۹۰

امروزه علوم تلفیقی به صورت گستردهای مورد توجه واقع شده است. یکی از این علوم بوم‌شناسی فیزیولوژیک است که پدیده‌های علمی را بر اساس نگرش خرد به کلان و کلان به خرد مورد واکاوی قرار می دهد. به عبارتی دیگر، علم بوم شناسی فیزیولوژیک پدیده‌های فیزیولوژیکی را با اتکاء به مبانی بوم­شناسی و پدیده های بوم­شناسی را نیز بر اساس مبانی فیزیولوژیکی، مورد نظر قرار می دهد. کتاب حاضر که بر اساس چنین رویکردی نوشته شده است، متکی بر مطالبی است که در یک دوره ۱۰ ساله، برای درس بوم شناسی فیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز در مقطع دکترا، تهیه شده است. مطالب این کتاب از واکاوی ها و بحث های آزاد این درس تهیه شده است و هر فصل توسط یک یا چند دانشجو تدوین شده است. گرچه تنها نام کسانی که فصول را در نهایت تدوین کرده­اند، آورده شده است، ولی مطالب به صورت سلسله­وار توسط دانشجویان دوره های قبل نیز مورد بحث قرار گرفته و بنابراین عملاً مطالب کتاب به صورت جمعی طی یک دوره ۱۰ ساله تهیه شده است. این کتاب مشتمل بر ۱۴ فصل است که پیرامون جنبه های بوم­شناسی فیزیولوژیک فتوسنتز، تکامل سیستم­های فتوسنتزی، جنبه های بوم شناسی فیزیولوژیک تنفس، بوم شناسی فیزیولوژیک تولید گیاهان زراعی، کارایی مصرف منابع و جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک آن در کشاورزی، جنبه های بوم شناسی فیزیولوژیک رقابت در جوامع گیاهان زراعی، جنبه­های بوم شناسی فیزیولوژیک دگرآسیبی در بوم نظام های طبیعی و زراعی، جنبه های بوم شناسی فیزیولوژیک همزیستی قارچ های میکوریزا در بوم نظام های طبیعی و زراعی، میکروارگانیسم های تثبیت کننده نیتروژن، اثرات بوم شناسی فیزیولوژیک آلاینده های محیطی بر تولیدات کشاورزی، بوم شناسی فیزیولوژیک فلزات سنگین در جوامع گیاهی، جنبه های بوم­شناسی فیزیولوژیک تغییر اقلیم و تنش عناصر معدنی در بوم نظام‌های زراعی و تغییر مقیاس در بوم شناسی فیزیولوژیک میباشد.

برچسب: نگرشی نوین بر جنبه‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی


+ 0
مخالفم - 0
منبع: http://iran-plants.com/fa/935/نگرشی-نوین-بر-جنبه‌های-بوم‌شناختی-فی.html

اخبار و مطالب تصادفی:


تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کدجدید